Wtorek – 12.06.2018 – Dzień Powszedni

   8.00

Za + męża i ojca Ryszarda Bac i + z pokr.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00

Za + męża Władysława Turek w 24 rocz. śm., + Marię i Antoniego Strzeleckich, + Helenę i Stanisława Turek