Wtorek – 14.01.2020 – Dzień powszedni

8.00

Za + męża Ryszarda Wójcik w 26 rocz. śmierci, + rodziców z obu stron, + rodzeństwo, braci i + siostrę