Wtorek – 15.11.2016 – Dzień Powszedni

8.00

Za + z rodzin Lewandowskich, Mieszaniec, Kurowskich i Kornackich,+ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące
Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana dzień VI-ty

18.00

I – Za + Małgorzatę i Józefa Gajewskich, + Jerzego Drewniok i + Piotra Chromik
II – Za + Stanisława Gołębiewskiego w 7 rocz. śmierci i + z pokr.