WTOREK – 22.06. 2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + męża Zbigniewa Żurakowskiego i + z rodzin Żurakowski i Tutaj
Modlitwa do św. Antoniego i litania do Serca Pana Jezusa

18.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże dla Pauliny i Tomasza Ptak z okazji 12 rocz. ślubu, dla Klaudii Tyszko z okazji 30 rocz. urodzin oraz dla Stanisławy Tyszko z okazji rocznicy ślubu z bł. dla całej rodziny i o radość wieczną dla + Grzegorza Tyszko