WTOREK – 28.04. 2020 – I- sza Rocznica Poświęcenia Naszego Kościoła

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski, zdrowie i z prośbą o bł. dla nowożeńców Mateusza i Magdaleny Czorny od rodziców chrzestnych
II –  Za + Katarzynę i Stanisława Bieńkowskich
Nabożeństwo do św. Antoniego za chorych

18.00

I –  Do Mił. Bożego za Parafian, budowniczych, ofiarodawców i za + darczyńców naszego Kościoła
II – Za + Jana Gryguś, + żonę Bronisławę, + rodziców i rodzeństwo z obu stron, + Pelagię Snopkowską, + męża Stanisława i rodziców i rodzeństwo