Wtorek – 29.12.2015 – V Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o bł. w nowym roku dla rodziny Błachowicz
II – Za + rodziców Marię i Karola Lasota
III – Za + Bronisławę Wróbel od męża
Modlitwa za + Henryka Błaszczyk (pogrzeb o godz. 9.00 Cmentarz św. Wojciecha)