Wtorek – 7.01.2020 – Dzień powszedni

8.00

I – Za + Teofilę Zabrzewską od sąsiadów z ul. Paderewskiego 94
II – Za + męża Stanisława Gładyska w 5 rocz. śmierci