WTOREK – 8.06. 2021 – Wsp. św. Jadwigi Królowej

8.00

Za + męża Jana Bielec, + brata Stanisława, + ojca Romualda, + teściów Józefa i Marię i + z pokr.
Modlitwa do św. Antoniego

  9.00 – Msza pogrzebowa za + Czesławę Drozd

18.00

Za + Juliana Juszczyk
Procesja teoforyczna i litania do Serca Pana Jezusa