WTOREK – 9.06. 2020 – Dzień Powszedni

   8.00

Za + siostry Anielę i Marię, + brata Stanisława z żoną i + z pokr.
Nabożeństwo do św. Antoniego za chorych

18.00

Za + mamę Salomeę Wiącek w 27 rocz. śmierci, Siostrę Stanisławę, braci Jana, Kazimierza, wujka Franciszka i + z pokr.

Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych i odbiór strojów