XI Niedziela Zwykła – 18.06.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Elżbiety i Zdzisława Batóg z okazji 45 rocz. ślubu

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Małgorzaty Golombek z okazji 25 rocz. urodzin i Weroniki Golombek z okazji 16 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Elżbiety Przywara z okazji 88 rocz. urodzin; dla Anieli z okazji 67 rocz. urodzin; dla Jana Chromik z okazji 35 rocz. urodzin;  dla Magdaleny Borowskiej z okazji 31 rocz. urodzin; dla Zuzanny Górka z okazji 9 rocz. urodzin; dla Artura Jana Gładysz z okazji roczku oraz dla Zuzanny Marty Zaklińskiej, Zofii Urbańczyk z okazji chrztu z bł. dla rodzin (chrzest po mszy św.)

16.30 – Procesja teoforyczna i nabożeństwo do Njśw. Serca Pana Jezusa

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Barbary i Marka Fischer z okazji 15 rocz. ślubu, dla Dominiki Żuk z okazji 15 rocz. urodzin z bł. dla rodziny