XII NIEDZIELA Zwykła – 21.06. 2020

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Anieli Denisiuk z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Urszuli i Stanisława Kruczek z okazji 40 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Antoniny Zofii Płaczek, Anny Marii Swientek i Tymona Jakuba Prucia z okazji chrztu św. z błog. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.30Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

17.00

Za + rodziców Annę i Franciszka Dybała, + brata Wernera, + Hildegardę i Maksymiliana Strzoda