XIV Niedziela Zwykła 3.07.2016

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. dla Kazimiery i Marka Łęczyńskich z ok. 33 rocz. ślubu i dla Magdaleny Sysło z okazji 30 rocz. urodzin oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla synowej Justyny

10.00

Za + mamę Marię Kopczak w rocz. śmierci i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog: dla Juliana Juszczyk z okazji 85 rocz. urodzin; dla Gertrudy Juszczyk z okazji 80 rocz. urodzin; dla Tomasza Babak z okazji 48 rocz. urodzin ora dla dzieci: Sary Herman z okazji roczku i Kacpra Franciszka Rabiasz i Michała Macieja Piwowarski z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin

20.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Grażyny Żaak z okazji urodzin z bł. dla rodziny