XIX Niedziela Zwykła – 11.08.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + rodziców, + męża i + braci

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Marii Brzezina  z okazji  90 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Edeltraud Nowara z okazji 80 rocz. urodzin oraz Szymona Piotra Rakoczy z okazji chrztu św. z bł. dla tych rodzin (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + teściów Agnieszkę i Jana Piechaczek, + syna Gintra i + z pokr.