XIX Niedziela Zwykła – 7.08.2016

7.30 Godzinki o NMP

8.00

Za + Mariannę Stefańską w 1 rocz. śmierci odBarbary Kaczmarczyk

10.00

Za + ojca Jana, + matkę Stefanię, + męża Jana,+ braci Adolfa i Romana i dusze w czyśćcu cierpiące

12.00

 Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog: dla Anny i Grzegorza Hetman z okazji 10 rocz. ślubu i 3 rocz. urodzin syna Dawida; dla Aleksandry i Piotra Kołodziej z okazji 1 rocz. ślubu; dla Marcina Kacpra Makowski z okazji roczku oraz dla Natalii Zofii Pietraszkiewicz, Kaspra Artura Wybierek i Natana Artura Wilk z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

20.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Adriana Pietrygi z okazji 20 rocz. urodzin  z bł. dla rodziny