XIX NIEDZIELA Zwykła – 8.08.2021

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + Ewę Romankiewicz od rodziny Ziobrowskich

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Urszuli i Joachima z okazji 40 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o błog. Boże: dla Henryka Kornaś z okazji rocz. urodzin oraz dla Jakuba Piotra Kobielski z okazji chrztu św. z bł. dla ich najbliższych (chrzest po mszy św.)

14.00 – Ślub rzymski: Katarzyna Boruszka i Dawid Placiak

20.00

Za + Czesława Sochańskiego w rocz. śmierci i za + z pokr.