XV Niedziela Zwykła – 14.07.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Henryka Rynowskiego z okazji 82 rocz. urodzin i za + żonę Elżbietę w 2 rocz. śm. i + z pokr.

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Leokadii i Franciszka Beresteckich z okazji 40 rocz. ślubu i Agaty i Dariusza Wybierek z okazji 10 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Ryszarda Dziambor z okazji 50 rocz. urodzin; dla Joanny i Rafała Schön z okazji 15 rocz. ślubu; dla Anny i Marka Piwowarskich z okazji 9 rocz. ślubu z bł. dla dzieci Pawła, Karola i Sary; dla Michała Piątek z okazji 18 rocz. urodzin i Oskara Piątek z okazji 13 rocz. urodzin; dla Zofii Babińskiej z okazji 5 rocz. urodzin oraz dla rocznych dzieci: Antoniego Babińskiego, Dawida Jakuba Sowa i Natalii Joanny Jasik  z bł. dla wszystkich rodzin

20.00

Za + męża Stanisława Bluz, + córkę Barbarę i + z pokr. z obu stron