XVI Niedziela Zwykła – 22.07.2018 – Poświęcenie pojazdów

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Halinę i Józefa Adamowicz w 31 rocz. śmierci oraz za + z rodzin Adamowicz, Ciumczyk, Pawłowicz i Lisanti

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Bartłomieja Jańczyk z okazji 19 rocz. urodzin i Jana Jańczyk z okazji 8 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Magdaleny i Klaudiusza Rajtor z okazji 36 rocz. ślubu i z okazji imienin Magdaleny; dla Dominiki i Pawła Rajtor z okazji 10 rocz. ślubu; dla Agnieszki i Adama z okazji 2 rocz. ślubu; dla Marty Sadowskiej z okazji 40 rocz. urodzin z bł. dla ich rodzin

20.00

Za + ojca i dziadka Mariana Dynda w 5 rocz. śmierci i + z pokr.