XVII NIEDZIELA Zwykła – 25.07.2021

7.30 – Godzinki o NMP

 8.00

Za + męża, ojca i dziadka Mirosława Szczecińskiego w 5 rocz. śmierci

10.00

Do Mił. Bożego o opiekę Aniołów Stróżów i Matki Boskiej dla dzieci, wnuków i całej rodziny Piekarz

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Stefana Walczak z okazji 85 rocz. urodzin; dla Anny Zielińskiej z okazji 84 rocz. urodzin; dla Magdaleny i Klaudiusza Rajtor z okazji 39 rocz. ślubu; dla Dominiki i Pawła Rajtor z okazji 13 rocz. ślubu z bł. dla ich najbliższych

20.00

Za + rodziców Helenę, Edwarda Więczaszek, + Alojzę i Zygmunta Winczakiewicz, + siostrę Annę Fila, + brata Jana Więczaszek i + z pokr.