XVII Niedziela Zwykła – 28.07.2019 – poświęcenie pojazdów

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Annę i Hieronima Gwiżdż, + Bronisława i Irenę Hędrzak

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Bartłomieja Jańczyk z okazji 20 rocz. urodzin i Jana Jańczyk z okazji 9 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Anny Zielińskiej z okazji 82 rocz. urodzin; dla Barbary Grajek z okazji urodzin; dla Arkadiusza Cieślik z okazji 45 rocz. urodzin; dla Dominiki i Pawła Rajtor z okazji 11 rocz. ślubu z bł. dla wszystkich tych rodzin

20.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla rodzin Staniczek, Gorczyca, Sładek, Golombek od nowożeńców i za + z tych rodzin