XVIII NIEDZIELA Zwykła – 2.08.2020

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Jadwigi i Józefa Kwietniów z okazji 50 rocz. ślubu z bł. dla rodziny (Te Deum)

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Piotra Lis z okazji urodzin z bł. dla żony i córki

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Grzegorza Uryga z okazji 50 rocz. urodzin i żony Anny z okazji 48 rocz. urodzin; dla Agnieszki i Dariusza Rajtor z okazji 5 rocz. ślubu; dla Adeliny Okarmus z okazji 6 rocz. urodzin i Teodora Okarmus z okazji roczku; dla Elżbiety i Pawła Rychlewskich z okazji 1 rocz. ślubu oraz la syna Adama Rychlewskiego z okazji chrztu św. z bł. dla ich najbliższych (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + mamę Krystynę Majewską w 10 rocz. śmierci, + ojca Mieczysława w 2 rocz. śmierci, + Stefanię i Jana Kalemba i + z rodziny i pokr.