XXI Niedziela Zwykła – 21.08.2016

7.30 Godzinki o NMP

8.00

Za + Edeltraudę Szczudłek w 1 rocz. śmierci

10.00

I Do Mił. Boż. w intencji ks. Roberta i ks. Piotra z podz. za otrzymane łaski i za posługę kapłańską w naszej Parafii  z prośbą o zdrowie i bł. w dalszej pracy kapłańskiej
II – Za + teściów Agnieszkę i Jana Piechaczek i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog: dla męża Andrzeja Białasiewicz z okazji 65 rocz. urodzin i syna Adama z ok. 35 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

20.00

Za + Emilię i Stanisława Zarzyckich, + Barbarę Domańską i zaginionego Stefana Domańskiego