XXI NIEDZIELA Zwykła – 23.08.2020

7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Ewy i Damiana Kluba z okazji 15 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Ilony i Jarosława Malik z okazji 8 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Marii i Piotra Swientek z okazji 2 rocz. ślubu;  dla Magdaleny Ozga z okazji 20 rocz. urodzin; dla Adama Macieja Zając z okazji roczku i Tomasza Zając z okazji 42 rocz. urodzin oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Kasi; dla dzieci: Julii Oliwii Janiszewskiej i Alicji Żurawskiej z okazji chrztu św. z bł. ich rodzin (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + żonę Zdzisławę Topolską w 10 rocz. śm., + rodziców Helenę i Walentego i + z pokr.