XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.08.2021

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + Marię Szubka i + z pokr.

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Jana Głowackiego z okazji 8 rocz. urodzin, dla siostry Oli z okazji 6 rocz. urodzin, dla Barbary z okazji 39 rocz. urodzin i dla Alicji Steć z okazji 5 rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o błog. Boże: dla Cecylii i Stanisława Hellak z okazji 45 rocz. ślubu, dla Katarzyny i Łukasza Denisiuk z okazji 8 rocz. ślubu i córki Natalii z okazji 6 rocz. urodzin oraz dla dzieci: Igi Anny Borawskiej z okazji roczku i Niny Anny Markiewicz z okazji chrztu św. z bł. dla ich najbliższych (chrzest po mszy)

14.30 Ślub rzymski: Paulina Rak i Arkadiusz Makowski

16.00 Ślub rzymski: Małgorzata Jasińska i Michał Glanowski

20.00

Za + rodziców Urszulę i Brunona Pitasz, + teściów Agnieszkę i Jerzego Kucza, + szwagierkę Rute Lidke, + wnuczkę Monikę Budzik, + zięcia Jana Sieroń i + z pokr.