XXII Niedziela Zwykła – 3.09.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za tegoroczne żniwa i otrzymane łaski,  z prośbą o zdrowie i bł. w życiu i pracy dla naszych rolników i ich rodzin

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Ewy i Władysława Metelskich z okazji 40 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Janiny i Józefa Jasik z okazji 45 rocz. ślubu; dla Hildegardy Król z okazji 95 rocz. urodzin; dla Agnieszki Hajbowicz z okazji kolejnej rocznicy urodzin;dla Barbary Głowackiej z okazji 35 rocz. urodzin; dla Patrycji Biały z okazji 35 rocz. urodzin; dla Tomasza Suchoń z okazji 18 rocz. urodzin; dla Anny Górka z okazji 13 rocz. urodzin; dla Kacpra Glombica z okazji 10 rocz. urodzin oraz dla Alicji Stec i Zofii Kosz z okazji roczku z bł. dla wszystkich rodzin

17.00

Za + rodziców Ernę i Richarda Siemens, ++ rodziców Czesławę i Wincentego Szczecińskich i + z pokr.