XXII NIEDZIELA Zwykła – 30.08.2020

7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Marię Szubka i + z pokr.

10.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za posługę duszpasterską w naszej Parafii dla ks. Roberta Maszczyka i z prośbą o bł. dla rozpoczynającego posługę wśród nas ks. Piotra Torbusa z prośbą o błog. dla Nich w dalszym życiu i pracy duszpasterskiej
II – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł. dla Barbary Głowackiej z ok. 38 rocz. urodzin, dla syna Jasia z okazji 7 rocz. urodzin, córki Oli z okazji 5 rocz. urodzin i Alicji Steć z okazji 4 rocz. urodzin oraz dla Agnieszki Hajbowicz z okazji urodzin z bł. dla ich najbliższych

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Filipa Szmalcel z okazji I-szej komunii; dla Anny i Reinholda Chromik z okazji 40 rocz. urodzin i 60 rocz. urodzin Anny; dla Krystyny i Andrzeja z okazji 40 rocz. ślubu z bł. dla dzieci i wnuków; dla Anny Błachowicz z okazji urodzin; dla Natalii Mrożek z okazji 18 rocz. urodzin; dla Szymona Lis z okazji 9 rocz. urodzin; dla Katarzyny i Łukasza Denisiuk z okazji 7 rocz. ślubu i córki Natalii z okazji 5 rocz. urodzin oraz dla Wojciecha Jana Raszka z okazji chrztu św. z bł. ich rodzin (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + Jerzego w 11 rocz. śmierci i + z rodziny