XXIII Niedziela Zwykła – 8.09.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Marii i Jacka Wodarczyk z okazji 40 rocz. ślubu oraz za + rodziców jubilatów Genowefę i Zdzisława , + Benignę i Bernarda  z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i błog. dla ks. Proboszcza w z okazji urodzin i dla ojca Henryka z okazji urodzin

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Jadwigi i Czesława Hałubiec z okazji 40 rocz. ślubu; dla Renaty i Witolda Butryn z okazji 40 rocz. ślubu;  dla Rozalii Wieczorek z okazji 70 rocz. urodzin; dla Kamili Fischer w 10 rocz. urodzin; dla Karoliny Fischer z okazji 16 rocz. urodzin i dla Pauliny Kijonka z okazji 11 rocz. urodzin

17.00

Za + Jerzego Dara w 1 rocz. śmierci