XXIV Niedziela Zwykła – 17.09.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Igeborgi i Joachima Sieroń z okazji 55 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Władysławy Wymazała z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Heleny Kozioł z ok. 85 rocz. urodzin; dla Stefanii Dawidko z ok. 70 rocz. urodzin; dla Krystiana Rakwic z ok. urodzin; dla syna Michała Lis z ok. urodzin; dla Julii i Pawła Oborskich z ok. 11 i 14 rocz. urodzin; dla Kingi Uryga z ok. 10 rocz. urodzin i Ryszarda i Grzegorza z ok. urodzin; dla Natalii Wojewódka z ok. 6 rocz. urodzin; dla dzieci Mateusza Roberta Szombierskiego i Michała Grzegorza Muzykarz z ok. roczku oraz dla Leona Jakuba Mironowicz, Oliwii Ziemińskiej i Poli Anny Wieczorek z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Genowefy i Kazimierza Szularowskich z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny