XXIX Niedziela Zwykła – 16.10.2016 – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej

7.30 Godzinki o NMP

8.00

I – Za + Edwarda Szacik w 10 rocz. śmierci i + z pokr.
II – Za + Helmuta Dziurowicz

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Marii Piechaczek z okazji 78 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł: dla Tadeusza Wiącek z ok. 70 rocz. urodzin i o radość wieczną dla śp. żony Krystyny; dla Jerzego Sitek z ok. 70 rocz. urodzin; Janiny i Ryszarda             Twerdyk z ok. 46 rocz. ślubu; dla Salomei i Piotra Jarzyński z ok. 34 rocz. ślubu; dla Agnieszki i Bartłomieja Ratyna z ok. 10 rocz. ślubu z podziękowaniem i prośbą o łaskę powrotu do zdrowia po wypadku dla Magdy; dla Agnieszki Wilma z ok. 18 rocz. urodzin i z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Doroty i Kuby; dla Aleksandra Wąsińskiego z ok. 10 rocz. urodzin; dla Zofii Kwarciak z ok. 3 rocz. urodzin; dla Bartłomieja Marcina Nowickiego z ok. roczku oraz dla Kingi Aleksandry Zagrobelny z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + Franciszkę i Adama Wójcik, + Annę i Jana Gorzel oraz + rodzeństwo z obu stron