XXV NIEDZIELA Zwykła – 20.09.2020

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Marii z okazji rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Brygidy i Gerarda Kucza z okazji 55 rocz. ślubu i Ilony i Jana Sieroń z okazji 33 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Tomasza Wojciecha Parijs z okazji I-szej komunii św.;  dla Ewy z okazji 60 rocz. urodzin; dla Łukasza Prywińskiego z okazji 13 rocz. urodzin oraz dla dzieci: Dominika Życińskiego i Marceliny Anny Szaluś z okazji roczku z bł. ich rodzin

17.00

Za + Bronisławę Wróbel w 5 rocz. śmierci, + męża Bogdana i + z pokr.