XXV Niedziela Zwykła – 22.09.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Janinę Adamowicz i + z rodzin Adamowicz, Pawłowicz, Ciumczyk i Lisanti

10.00

Za + rodziców Lucynę i Edmunda Czarneckich, + rodziców Janinę i Eugeniusza Strzelbickich i + z pokr.

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Olgi i Andrzeja Stysińskich z okazji 60 rocz. ślubu; dla Ryszarda Twerdyk z okazji 70 rocz. urodzin;  dla Grzegorza Bagan z okazji 45 rocz. urodzin; dla Kingi Uryga z okazji 12 rocz. urodzin; dla Łukasza Prywińskiego z okazji 12 rocz. urodzin; dla Pawła Kornaś z okazji rocz. urodzin; dla Adama Zdun z okazji 3 rocz. urodzin dla Antoniny Kierat z okazji roczku oraz dla Pauliny Alicji Zdun, Leona Adama Krzywickiego i Emilii Kierat z okazji chrztu św. z bł. dla tych rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + Bronisławę Wróbel w 4 rocz. śmierci, + Bogdana Wróbel  i + rodziców z obu stron od Jolanty Będkowskiej z rodziną