XXVI Niedziela Zwykła – 1.10.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + Juliana Grabowskiego (9 gregoriańska)

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Krystyny i Mikołaja Górka z okazji 47 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Wincentego Wolskiego z okazji 95 rocz. urodzin; dla  Julii i Adama Hajbowicz z okazji 9 rocz. urodzin oraz w intencji dzieci: Mateusza Życińskiego, Adama Alana Zdun, Jagody Marty Maruszak i Nadii Gozdek z okazji  roczku

17.00

Za + Arkadiusza Urbańskiego w 1 rocz. śmierci