XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.10.2015

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Franciszka z okazji urodzin z bł. dla rodziny

II – Za + rodziców Wiktorię i Kazimierza Chylińskich, + braci, siostry i + z pokr.

10.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Justyny i Pawła Szadkowskich z okazji 3 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł.: dla Zofii i Henryka Mossakowskich z okazji 42 rocz. ślubu; dla Edyty i Jacka Listek z okazji 5 rocz. ślubu; dla Ewy Listek z okazji 70 rocz. urodzin; dla Weroniki Chruszcz z okazji 15 rocz. urodzin z bł. dla wszystkich rodzin

16.45 – Nabożeństwo różańcowe

17.30 – Za + Marię Kuśmierską