XXVII Niedziela Zwykła – 8.10.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + Helenę Niewiadomską i + z pokr.

10.00

Za + mamę Stefanię,+ ojca Jana,+ męża Jana,+ braci Romana i Adolfa oraz za dusze czyśćcowe

12.00

Zbiorowa do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Katarzyny i Romana Korzeniewskich z okazji 20 rocz. ślubu oraz dla wnuka Jakuba z okazji 8 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + Juliana Grabowskiego(16 gregoriańska)