XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10.2015 – XV Dzień Papieski

7.30 – Godzinki o NMP

8.00 – Za + rodziców Jadwigę i Wacława i + z pokr.

10.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Mari Piechaczek z ok. 77 rocz. ur. z bł. dla rodziny

12.00Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł.: dla Małgorzaty i Macieja Janczyszyn z okazji 10 rocz. ślubu z bł. dla rodziny; dla Zofii Kwarciak z okazji 2 rocz. urodzin oraz dla Filipa Jana Rakoczy z okazji chrztu św. z bł. dla ich rodziców i chrzestnych (chrzest po Mszy św.)

16.45 – Nabożeństwo różańcowe

17.30 – Za + ojca Mieczysława Adamek w 100 rocz. urodzin, + mamę Mariannę, + teścia Jana i + z pokr.