XXVIII NIEDZIELA Zwykła – 11.10.2020

7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Stanisławę Czyżewską w 7 rocz. śmierci, + z rodzin Kapała i Krupka od zięcia i córki

10.00

Za + Jana Sapota i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Jagody Borysewicz z okazji 18 rocz. urodzin; dla Juliana Witolda Głuch z okazji roczku oraz dla Jana Kołodziejczyk z okazji chrztu sw. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + Magdalenę Smug w 22 rocz. śm., + Jerzego Jankowskiego w 32 rocz. śm. i + z pokr.