XXVIII Niedziela Zwykła – 9.10.2016 – Dzień Papieski

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

I – Za + rodziców Jadwigę i Wacława i + z pokr.
II – Za + Jadwigę Flak, + Romana Oko i + z pokr.

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla rodziny Piekarz z bł. dla dzieci z rodzinami

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog: dla Anieli Adamczyk z ok. 91 rocz. urodzin; dla Adriana Gilner od żony z ok. 30 rocz. urodzin; dla Małgorzaty i Macieja Janczyszyn z ok. 11 rocz. ślubu i 40 rocz. urodzin Macieja; dla siostry Anny o łaskę uzdrowienia; dla Magdaleny i Pawła Makowskich z ok. 1 rocz. ślubu; dla Szymona Przepiórzyńskiego z okazji roczku oraz dla Mateusza Roberta Szombierskiego z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy)

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + Grzegorza Tyszko z okazji urodzin, + rodziców i + z pokr.