XXX Niedziela Zwykła – 23.10.2016

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

I – Za + + mamę Helenę Drewniok, męża Józefa, córkę Edeltraudę, syna Georga, rodziców Marię i Bernarda, siostry, szwagra Wilhelma i dusze w czyśćcu cierpiące
II – Za + Helmuta Dziurowicz

10.00

Za + mamę Annę Gwiżdż, + Hieronima i + z rodzin Ryszka i Glowala

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł: dla Zofii Szalińskiej z ok. 70 rocz. urodzin; dla Franciszka Osiadły z ok. 66 rocz. urodzin; Iwony i Mirosława Kapałka z ok. 34 rocz. ślubu; dla Weroniki Lis z okazji roczku; dla Niny Kocur, Artura Jana Gładysz i Józefa Alberta Plewa z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + rodziców Zofię i Władysława, + braci Stanisława i Ryszarda, + teściów Marię i Andrzeja Kociuba, + Adelę Baran