XXX NIEDZIELA Zwykła – 25.10.2020

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + Annę i Hieronima Gwiżdż, + z rodzin Ryszka i Glowala

10.00

Za + mamę Stefanię, + ojca Jana, + męża Jana, + braci Romana i Adolfa

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Rity Grzemba i brata bliźniaka Wenera Syma z okazji 80 rocz. urodzin; dla Magdaleny i Marka Fagasińskich z okazji 10 rocz. ślubu; dla Wioletty Doroszuk z okazji 40 rocz. urodzin; dla Jolanty z okazji 40 rocz. urodzin; dla Karola Biały z okazji 8 rocz. urodzin oraz dla Krzysztofa Dominika Florek z okazji roczku z bł. dla wszystkich rodzin

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + Annę Rek w 4 rocz. śmierci od rodziny i przyjaciół