XXXII Niedziela Zwykła – 6.11.2016

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Jadwigi Żółkiewskiej z okazji 77 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Za + Janinę Onyszkiewicz w 2 tygodnie po śmierci z okazji 90 rocz. urodzin i + męża Franciszka w 19 rocz. po śmierci, za + rodziców z obu stron i + Jana Pilch i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł:  dla Grzegorza Hetman z okazji 35 rocz. urodzin i córki Nadii z okazji 6 rocz. urodzin; dla Patrycji Uryga z okazji 16 rocz. urodzin i Julii Bagan z okazji 15 rocz. urodzin oraz oraz dla dzieci: Pawła Wyciślik i Pawła Adama Adamowski z okazji roczku z bł. dla rodzin

16.15Różaniec za zmarłych zalecanych

17.00

Za + Helmuta Dziurowicz