XXXIV Niedziela Zwykła – 20.11.2016 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

7.30 Godzinki o NMP

8.00

Za + ojca Antoniego Urbańskiego, + mamę Helenę, + dziadków i + z pokr.

10.00

Za + Grzegorza Tyszko w 9 rocz. śmierci, + rodziców i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł: dla Marioli i Tomasza Rolnik z okazji 30 rocz. urodzin z bł. dla syna Kamila i dla rodzin Kobus i Rolnik; dla Rafała Dziambor z okazji 15 rocz. urodzin; dla dzieci, wnuków i prawnuków od babci Małgosi; dla rocznych dzieci: Emilii Magdaleny Marczak, Pawła Pociecha i Darii Wiącek z bł. dla siostry Alicji; oraz dla Zuzanny Chybiorz, Łucji Haliny Posiadała, Adama Zdun, Aleksandra Jana i Adama Franciszka Kołodziński z okazji chrztu z bł. dla ich rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + Ireneusza Kwaśniewski w 1 rocz. śmierci