Ukrzyżowany, który żyje,  Oniemiały, który mówi, Pogrzebany, który przychodzi,
Przebity, który się ukazuje, Umarły, który z martwych powstał, niech rozraduje Wasze serca
życzą Duszpasterze – ks. Marek i ks. Piotr!