23.09.2018 – XXV Niedziela Zwykła

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Janinę Adamowicz w 18 rocz. śmierci i + z rodzin Adamowicz, Ciumczyk, Pawłowicz i Lisanti

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże dla Małgorzaty Mossoczy z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Czesławy i Jana Maryniak z okazji 40 rocz. ślubu; dla Jolanty i Janusza Pawełek z okazji 40 rocz. ślubu; dla Katarzyny i Łukasza Denisiuk z okazji 5 rocz. ślubu i 3 rocz. urodzin Natalii; dla Zuzanny i Adama Korzeniewskich z okazji 10 rocz. ślubu, ur. Zuzanny i 9 rocznicy urodzin syna Jakuba; dla Barbary z okazji 75 rocz. urodzin; dla Sary Piwowarskiej z okazji 3 rocz. urodzin; dla Natalii Kingi Kuk z okazji roczku oraz Maksymiliana Andrzeja Rudowicz z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy)

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla rodziny Jadczyk z bł. dla dzieci i ich rodzin

Ogłoszenia duszpasterskie od 23 do 30 września 2018

1.Dziś XXV niedziela zwykła. Jezus tak jak Apostołom i nam przypomina, że o wielkości człowieka nie decyduje ani władza, ani bogactwo czy pozycja społeczna ale postawa służby względem bliźnich.

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest naszym darem na dokończenie budowy kościoła. Za wszystkie złożone ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2. W dzisiejszą niedzielę serdecznie witamy w naszej wspólnocie ks. Piotra Lewandowskiego pochodzącego z naszej Parafii, a od dwóch lat pracującego na misjach w Boliwii, który wygłosi Słowo Boże. Po mszach św. będzie zbierał ofiary na wsparcie Jego pracy misyjnej. Po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie z ks. Misjonarzem do salki na plebanii, aby bardziej poznać radości i trudności Jego misyjnej posługi.

3. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy wszystkich uczniów naszej parafii, a obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

4. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

5. W przyszłą niedzielę Słowo Boże wygłosi ks. Marian Krojenka, budowniczy kościoła MB Różańcowej w Zabrzu – Grzybowicach, który będzie także zbierał ofiary na potrzeby tego dzieła.

6. Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania informujemy, że pierwsze obowiązkowe spotkanie odbędzie się w I-szy czwartek 4 października. W tym roku szkolnym pierwszym rokiem przygotowania zostanie objęta klasa VI; drugim rokiem – klasa VII szkoły podstawowej, trzecim rokiem klasa  VIII szkoły podstawowej i klasa III gimnazjum, którzy zostaną bierzmowani w roku 2019.

7. Przypominamy, że wszystkie Sakramenty należy przyjmować w swoich parafiach zamieszkania, a jeżeli z różnych przyczyn pragniemy je przyjąć gdzie indziej należy przedłożyć zgodę swojej parafii.

8. Prosimy o rezerwację dziękczynnych intencji mszalnych na rok 2019. (msze za zmarłych będą przyjmowane od października).

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za wszystkie prace dla Parafii i za dbałość o czystość i wystrój kościoła. Trwa kolejny etap prac przy wykończeniu obejścia. Z tej racji gorąco apelujemy o wsparcie duchowe i materialne wg własnych możliwości.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych zajęć !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
email: m_gora@kuria.gliwice.pl

Sobota – 22.09.2018 – Dzień Powszedni

   6.00

Do MIł. Bożego o bł. dla Pielgrzymów wyjeżdżających do Włoch

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Eleonorę Szwej od rodziny Korwacz

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla rodziny Gogolin

Piątek – 21.09.2018 – Święto św. Mateusza

  8.00

Za + Zdzisława Litwin od pracowników firmy „Kopernik 49”

18.00

Zb. do Mił. Boż.: Z podz. za opiekę i zdrowie dla Celiny Koniecznej z prośbą o dalsze błog. Boże; Za + ojca Jerzego w 30 rocz. śm, + mamę Hildegardę, + brata Piotra, + dziadków, + matkę chrzestną Elżbietę i + z pokr.; Za + żonę Bogusławę Kapcia w 5 rocz. śm.  od męża Stanisława; Za + siostrę Helenę Steranka, + jej córkę Ewę i męża Mikołaja, + rodziców Marię i Stefana i dusze
w czyśćcu cierpiące

Nowenna do Mił. Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny