Wtorek – 23.01.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Rudolfa Kusz z okazji 74 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II
– Za + rodziców Jana i Marię Kolorz, + rodzeństwo Manfreda Kolorz, + Fani Styra, + teściów Jerzego i Agnieszkę Kucza, + szwagierkę Rutę Lidke, + Monikę Budzik, + Teresę Woszek i dusze w czyśćcu cierpiące

III Niedziela zwykła – 21.01.2018

 7.30 Godzinki o NMP

8.00

Za + rodziców Agnieszkę i Reinholda Drzysga i + z pokr.

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Barbary Waniek z okazji urodzin i córki Magdaleny z okazji 10 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Haliny Łukasik z ok. 75 rocz. urodzin; dla Agnieszki Snopkowskiej z ok. 70 rocz. urodzin; dla Emilii Soni Janoszka i Pawła Rafała Lukoszek z ok. roczku i Franciszka Rafała Baj z ok. chrztu św. z bł. dla rodziców i chrzestnych (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + Stefana Pych, + Katarzynę, Jana, Rozalię, Józefa, Franciszka, Zofię, Marię i Stanisława i + z pokr.

Ogłoszenia duszpasterskie od 21 do 28 stycznia 2018

  1. Dziś III niedziela zwykła w ciągu roku. Liturgia słowa zachęca nas do nawrócenia czyli do przemiany naszego codziennego życia. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Dlaczego mamy się nawracać, dlaczego przewracać, zmieniać całkowicie swoje życie? Bo „czas się wypełnił i przybliżyło się Królestwo Boże”. Bo „czas jest krótki „ i „przemija postać tego świata”.

Kolekta dzisiejszej trzeciej niedzieli w miesiącu, jest naszym specjalnym comiesięcznym darem na potrzeby budowy kościoła. Polecamy tę sprawę naszej modlitwie i ofiarności, a wspierającym składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

  1. Dziś obchodzimy dzień Babci, a jutro dzień Dziadka. W naszych modlitwach pamiętajmy o Tych naszych przodkach, którzy kształtują naszą osobowość.
  2. Ze względu na trwające odwiedziny kolędowe od poniedziałku do piątku Msze św. tylko o godz. 8.00 i tylko po nich czynna kancelaria parafialna.
  3. Zapraszamy dzieci i młodzież na letni wypoczynek w Łukęcinie nad morzem z ks. Robertem i Siostrą Jozuelą w terminie od 23 czerwca do 7 lipca br. Zgłoszenia i zapisy w zakrystii oraz w szkole u katechetów. Szczegóły na stronie internetowej www.kolonieletnie.eu oraz na plakacie.
  4. Informujemy Pielgrzymów do Ziemi Świętej, że wyjazd będzie w sobotę 3 lutego o godz. 20.00 z parkingu przed kościołem, a powrót w niedzielę 11 lutego około godz. 21.00.
  5. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” oraz naszych parafialnych kalendarzy.

PODZIĘKOWANIA

Bóg zapłać” wszystkim za wszelką pomoc: za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne. Dziękujemy za dbałość o czystość, wystrój kościoła i obejścia, szczególnie za odśnieżanie w czasie opadów śniegu.

Dziękujemy Wszystkim, którzy w minionym roku przekazali 1% podatku na parafię. Również w nowym roku bardzo prosimy o tę formę wspierania Parafii.

Numer KRS 0000283966; cel Parafia Miłosierdzia Bożego-Gliwice.

Gorąco apelujemy o pomoc duchową i materialną w tym naszym dziele budowy kościoła, tym bardziej, że pozostajemy w obowiązku spłaty za obejście.

 

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.

www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl

Sobota – 20.01.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Za Piotra Przywara, + Magdalenę i Gerarda Gąsior, + z rodzin Przywara, Różyczka i Gąsior

15.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Olgi i Artura Skotarek  oraz dla dzieci: Stanisława Skotarek i Wiktora Igora Deska z okazji chrztu św.

17.00

Za + brata Tadeusza, + rodziców Helenę i Stanisława i + z rodziny Wandycz

Piątek – 19.01.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

IZb. do Mił. Bożego: Do Mił. Serca Jezusa i Matki Bożej Miłosiernej z podz. za łaski i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary  Ducha Św. i Boże bł. dla Kapłanów prowadzących i dla Legionu Miłosiernego Serca Jezusowego i o miłosierdzie dla ++ członków Legionu; Za + szwagierkę Gabrielę Lis, + Magdalenę i Wilhelma, + Helmuta, + teścia Alfreda, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące; Za + męża Tadeusza Bilińskiego i + z pokr.
IIIntencja wolna

Nowenna do Boż. Miłosierdzia z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny